Wat mir iech als Jeunesse bidden:

Infos

Mir sinn deen éischten Uspriechpartner fir Froe ronderëm d’Jugendklibb. Sief dat wéi een eng ASBL grënnt, wat ee vu Subside kann ufroen oder wei een Event organiséiert gëtt.

Adressen

Mir hunn eng Memberslëscht mat all den Adresse vun den 120+ Jeunesse am Land. Déi kennt dir gratis bei eis ufroen.

Sécherheet

Mir agéieren als eng Aart Gewerkschaft fir d’Jugendklibb, dat heescht bäi juristeschen, finanziellen oder administrative Problemer kenne mir hëllefen.

Mir schaffen zesummen mat:

Liked eis och op Facebook, fir ëmmer um Courant ze bleiwen