Comité

De Comité 2017:

President : Kevin Olinger
Vize-President : Daniel Simon
Sekretär : Michel Baustert
Tresorier : Eric Bertemes
Bäisetzend : Jo Bauler
Olivier Miltgen
Cédric Néré


Eire-Presidenten vum Daachverband:

Rauchs Marc (President 1996-2001, 2003) Duhr Gerard (President 2002) Losch Maurice (President 2004-2016)