Info

Wat ass den DVLJ?

 

Den Daachverband vun de Lëtzebuerger Jugendklibb (oder: Jeunessen, Jugend, asw.) gouf 1996 gegrënnt an huet gutt 120 Membersklibb mat insgesamt ronn 4500 Memberen, all etwa am Alter tëscht 15 a 35 Joer.  Bei de Jugendklibb a Jeunesse leit déi ganz Verantwortung an den Hänn vu Jonken. Jugendklibb ginn et an iwwer 100 vun deenen 105 Gemengen zu Lëtzebuerg. Domat ass den Daachverband déi gréisste wierklech Jugendfederatioun hei am Land.

Den Daachverband ass do fir d’Interesse vun de Jugendklibb an hire Memberen um nationalen an um europäeschen Niveau ze vertrieden, a wann et muss sinn, de Jugendklibb och um regionalen oder Gemengen Niveau zur Säit ze stoen. Zu deene wichtegsten Aufgabe vum Daachverband gehéiert de Klibb dann ze hëllefe wann se Hëllef brauchen, sief dat bei administrativen oder  juristesche Froen oder awer och beim Plange vu Projeten an Aktivitéiten.


Wéi a firwat grënnen ech eng ASBL?

 

All Persoun déi säin 18. Liewensjoer ofgeschloss huet kann ouni kommerziell Zieler ee Veräin op Basis vun enger ASBL grënnen. Eng ASBL muss mindestens aus 3 Persoune bestoen. Als ASBL ass äre Kubb juristesch besser ofgeséchert, vu dat eng Trennung zwëschen der Caisse, der Responsabilitéit an de Member entsteet. Zousätzlech kenn dir och Subside bäi der Gemeng bzw. Ministeren ufroen.Den Daachverband huet ASBL-Modell Statuten, déi kennt der Iech hei eroflueden a selwer upassen. Et kascht 14,61€ eng ASBL bäi dem Registre de Commerces et Sociétés unzemellen.

Wann dir wëllt eng ASBL grënnen, an dir hutt Froen, da kennt dir Iech beim Daachverband mellen.
Zousätzlech Infoen: www.guichet.public.lu


Wéi eng Assurance brauch eise Klubb?


Als ASBL muss dir eng gülteg Assurance hunn. Eng Assurance de Base fir ee Veräin kascht ofhängeg vun der Agence em 115€. Do kommen nach zousätzlech Fraisen, ewéi zum Beispill de Schutz vun enger intoxication alimentaire, déi fir all Veräiner dee Baler organiséiert unzerode sinn.

Am Duerchschnett komm dir bäi enger standard Assurance op ca. 250€ am Joer. Do kennen awer nach Spezialassurances fir gréisser Evenementer dobäi kommen.
Fir weider Infoe kenn dir iech bei eis mellen: assurances@daachverband.lu


Musek um Bal? Dierf ech do alles spillen a maachen?


Veräiner déi op engem Bal Musek spillen, een Orchester oder DJ engagéieren, musse fir d’Musek Autorerechter un d’SACEM bezuelen.

D’SACEM ass déi Organisatioun déi gesetzlech d’Aufgab huet dës Suen anzedreiwen an un Autore weider verdeelen. Dir kennt vun enger Remise profitéiere falls dir ären Event mindestens eng Woch am viraus bäi der SACEM umellt. Dëst kenn dir op dësem Link maachen oder per Mail un SACEM.

Kontakt SACEM Letzebuerg:
Tel: 47 55 59
Email: info@sacemlux.lu


Wéi eng Subside kann ech ufroen?

 

Beim Jugendministère (Ministère de la Famille) kënnen d’Jugendklibb e Subside de Premiere Equipement anzeriichten, resp. ganz ze renovéieren. Wichteg ass datt dier de Subsiden ufrot iert dier ufänkt mat schaffen.

Subside ufroen um Jugendministère:

Tél: 247-86530

Subside fir Projeten

All Jugendklubb kann europäesch oder national Subsiden fir Projeten ufroen:

Fir weider Detailer meld iech um Jugendministere:

Tél: 247-86530